top of page

SWYDDI AR GAEL

STAFF GWEINYDDOL

Mae Garej Arwyn Cyf yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â’n tîm gweinyddol.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn un o garejys annibynnol gorau Cymru, gan helpu ein tîm 20+ i sicrhau bod ein gwasanaeth y gorau yng Ngogledd Cymru, a’ch bod yn bodloni ein gofynion, edrychwn ymlaen at glywed gennych.

 

Bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys;

 • Ateb ffôn a delio ag ymholiadau cwsmeriaid

 • Cynhyrchu anfonebau a dogfennau cysylltiedig

 • Delio â chwsmeriaid sy'n codi neu ollwng cerbydau

 • Dyletswyddau ffeilio a gweinyddol cyffredinol yn ôl yr angen

 • Darparu cefnogaeth i aelodau eraill o'r tîm gweinyddol

 

Er mwyn llwyddo i gael y rôl hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau a'r galluoedd canlynol;

 • Sgiliau trefnu rhagorol ac effeithlon

 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar cryf yn y Gymraeg a'r Saesneg

 • Gwybodaeth ymarferol dda o MS Word, Excel ac Outlook

 • Y gallu i weithio gyda gweithdrefnau gosodedig

 • Dibynadwyedd, moeseg tîm cryf a hyblygrwydd

 • Profiad gweinyddol blaenorol (Ddim yn hanfodol)

 

Profiad yn y diwydiant moduro a thrwydded yrru lawn yn fuddiol (er nad yw’n hanfodol)

 

Yr oriau gwaith arferol yw: 9.00am – 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

8:30am – 12:30pm bob trydydd bore Sadwrn

(cyfartaledd 42 awr yr wythnos)

 

Mathau o Swyddi: Llawn Amser, Parhaol.

 

Cyflog: O £10.42 yr awr (yn dibynnu ar brofiad)

Parhaol yn Budd-daliadau: Pensiwn cwmni.

Amserlen: Sifft 8 awr Dydd Llun i Ddydd Gwener, Argaeledd penwythnos

 

Lleoliad Gwaith: Yn bersonol

 

Os oes gennych ddiddordeb, pam aros? Gwnewch gais nawr trwy anfon eich llythyr eglurhaol a CV nawr!

Office Staff 01.jpg
Office Staff 02.jpg
bottom of page