DIOGELWCH YN Y GAEAF

‘Da ni am sicrhau eich bod chi’n cadw’n ddiogel ac osgoi torri lawr y gaeaf yma. Dyma ein 8 awgrym gorau i sicrhau bod eich car yn barod ar gyfer popeth y gall gaeaf yng Nghymru ei daflu atom!

✅ Sicrhewch fod eich car yn cael ei wasanaethu
✅ Gwiriwch y batri
✅ Ychwanegwch wrthrewydd i’r oerydd injan
✅ Gwiriwch gyflwr eich teiars
✅ Glanhewch eich goleuadau
✅ Golchwch eich ffenestr flaen a’ch sychwyr
✅ Cariwch cit ar gyfer methiannau neu argyfyngau
✅ Gwiriwch eich yswiriant

Os nad ydych chi’n teimlo’n hyderus yn gwneud y gwiriadau hyn, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar heddiw a gallwn ni eich helpu chi!

Am fwy o gyngor diogelwch ceir yn y gaeaf, edrychwch ar ein tudalennau Facebook ac Instagram ar gyfer pyst fel hyn …

Winter safety advice on Arwyn's Garage Facebook and Instagram page