Rydym yn awyddus i ddathlu twrnamaint y Chwe Gwlad hefo chi…

‘Da ni gyd angen rhywbeth i’w ddathlu ar hyn o bryd, a hoffem roi yn ôl i chi, ein cwsmeriaid ffyddlon a chefnogol! I nodi dychweliad twrnamaint rygbi’r Chwe Gwlad, ‘da n’n rhoi’r cyfle i chi ennill crys rygbi swyddogol Cymru!

I gymryd rhan y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dod â’ch cerbyd i mewn i Garej Arwyn cyn dydd Sadwrn 20fed Mawrth! Hawdd! Os yw bwcio eich cerbyd i mewn ar gyfer archwiliad wedi bod ar eich rhestr i’w wneud ers tro, rwan yw’r amser i’w wneud, oherwydd fe allech chi fod yr enillydd!

Os ydych eisoes wedi bwcio eich cerbyd i mewn rhwng heddiw a dydd Sadwrn 20 Mawrth, 2021, byddwch yn cael eich cynnwys yn awtomatig yn y gystadleuaeth.

Rhaid i’r gwaith ar eich cerbyd gael ei gynnal a’i anfonebu yn ystod yr amser hwn i chi gael eich cynnwys, felly cysylltwch â’n tîm cyfeillgar heddiw i bwcio eich cerbyd i mewn!

Book your vehicle in with Arwyn's Garage before the 20th March for your chance to win an official Wales rugby shirt!

Cysylltwch hefo ni heddiw i bwcio eich cerbyd heddiw am y cyfle i ennill crys rygbi swyddogol Cymru!

POB LWC!

Telerau ac Amodau:
Mae’r raffl yn cynnwys yr holl wasanaethau a ddarperir yn Garej Arwyn, Penygroes. Rhaid bod y cerbydau wedi eu bwcio mewn a gwaith wedi’i anfonebu cyn dydd Sadwrn 20fed Mawrth 2021 i gael eu cynnwys yn y raffl. Dim ond un mynediad i bob cerbyd. Dim ond un wobr sydd ar gael, a bydd un enillydd yn cael ei ddewis ar hap. Rhoddir dewis i enillydd y raffl dderbyn naill ai crys cartref Rygbi Cymru Swyddogol 2020/21 dynion neu fenywod. Ni ellir ad-dalu’r wobr ac ni ellir ei throsglwyddo. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis a’i hysbysu ddydd Sadwrn 20 Mawrth 2021.