Gwasanaethau

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys gwasanaethu, MOT (dosbarth 4,5 a 7), diagnosteg, cyflenwi a chodio allweddi sbâr, gwasanaeth adfer cerbydau sydd wedi torri i lawr, teiars a phibellau mwy, batris, alinio olwynion, cydrannau AutoCare, a llawer mwy. I gael gwybodaeth fanwl am ein gwasanaethau, cliciwch isod.

Profion MOT
Gwasanaethu
Diagnosteg Autologic
Teiars
Alinio Olwynion
Masnachol
Pads 4 Life
AutoCare

A oes angen i mi fynd â’m car i brif ddelwriaeth ar gyfer ei wasanaeth cyntaf?
Daeth rheolau’r Comisiwn Ewropeaidd ar eithrio bloc ceir i rym ym mis Hydref 2003. Mae’r dyfarniad newydd hwn yn caniatáu i garejys annibynnol gael yr un mynediad at wybodaeth dechnegol am eich car oddi wrth y gweithgynhyrchwr ac, yn bwysicach, mae’n golygu nad oes angen i chi fynd yn ôl i ddelwriaeth i gadw gwarant.