AR AGOR FEL ARFER

Rydym yma i chi…

Gallwch ymddiried, beth bynnag fo’r amgylchiadau, byddwn bob amser yma i’ch helpu chi gyda’ch anghenion ceir.

Felly pan fydd pethau’n teimlo’n bell o fod yn normal, ‘da ni yma o hyd, yn gweithio fel after, i ddarparu’r gwasanaeth gorau i chi ac rydyn ni’n addo rhoi’r gofal gorau i’ch cerbyd.

Arwyn's Garage Penygroes open as usual for all your auto needs

Rydym ar agor ac yn cynnig ein gwasanaeth digyswllt, casglu a danfon! Mae’n wasanaeth rhad ac am ddim i sicrhau y gallwn eich cynorthwyo gyda’ch anghenion cerbyd tra, yn bwysicaf oll, cadw chi’n ddiogel.

Ffoniwch ni i bwcio eich cerbyd i mewn. Byddwn yn trefnu amser sy’n addas ac yn cynghori lle diogel i adael eich allweddi.

Byddwn yn defnyddio gorchudd sedd newydd, yn gwisgo menig ac yn cymryd mesurau hylendid rhagofalus i sicrhau diogelwch pawb.

Byddwn yn cymryd taliad dros y ffôn er mwyn osgoi cyswllt diangen.

Byddwn yn dychwelyd eich cerbyd a’ch allweddi yn y man diogel y cytunwyd arno.

Hefyd, ar gyfer cerbydau busnes sydd angen gwasanaeth cyflym, ‘da ni’n codi’r cerbyd gyda’r nos, i’w gwasanaethu’n barod i fod yn ôl ar y ffordd y bore wedyn!

Cysylltwch hefo ni os oes angen unrhyw gymorth gyda’ch cerbyd!