YN Y WASG!

A welsoch chi ni yn y wasg?!
Yr wythnos diwethaf rhannodd nifer o allfeydd newyddion erthygl hyfryd amdanom ni a’n gwaith yn ystod Pandemig Covid-19. Felly rhag ofn nad ydych chi wedi’i weld eto, roedden ni eisiau rhannu peth o’r sylw hefo chi!

Mae’r stori’n tynnu sylw at yr amser rhyfedd a heriol y bu’r flwyddyn ddiwethaf i ni i gyd, a sut roeddem ni yn Garej Arwyn wedi ymrwymo i barhau trwy gyflwyno mesurau iechyd a diogelwch, sicrhau pellter cymdeithasol a gweithredu allan o’r tri gweithdy.

Yn ystod y cyfnod clo 2020, roeddem i gyd mewn tiriogaeth ddigymar ac roedd cymaint o bwysau ar ein gweithwyr rheng flaen felly oeddwn eisiau gwneud rhywbeth i’w helpu, felly gwnaethom ostwng pris lafur ar gyfer MOTs a gwasanaethu a darparu ceir cwrteisi am ddim i’w cael nhw i’r gwaith ac yn ôl yn ddiogel.

Roeddem yn falch iawn o allu helpu a rhoi rhywbeth yn ôl i bobl y pentref sydd wedi ein cefnogi dros y blynyddoedd.

Os gwnaethoch dderbyn y Daily Post ddydd Mercher byddwch eisoes wedi gweld y stori lawn, ond os na, dyma lond llaw o allfeydd newyddion digidol a wnaeth cwmpasu’r stori i chi ei darllen yn llawn…

Sales surge for North Wales garage that came to rescue of frontline workers in lockdown – BusinessWales.com

Gwynedd garage plans for future growth after supporting community through Covid – News from Wales

Award-winning garage sees sales surge after Covid kindness – North Wales Social

Gwynedd garage plans for future growth after supporting community through Covid – Business in the News

Garage unveils growth vision after coming to rescue of community in Covid (Arwyn’s Garage) | CompanyNewsHQ

Book your vehicle in with Arwyn's Garage before the 20th March for your chance to win an official Wales rugby shirt!

Nodyn sydyn i atgoffa chi…

I ddathlu llwyddiant Cymru hyd yn hyn yn nhwrnamaint rygbi’r Chwe Gwlad, ‘da ni’n rhoi’r cyfle i chi ennill crys rygbi swyddogol Cymru!

I gymryd rhan y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dod â’ch cerbyd i mewn i Garej Arwyn cyn dydd Sadwrn 20fed Mawrth! Hawdd! Os yw bwcio eich cerbyd i mewn ar gyfer archwiliad wedi bod ar eich rhestr i’w wneud ers tro, rwan yw’r amser i’w wneud, oherwydd fe allech chi fod yr enillydd!

Os ydych eisoes wedi bwcio eich cerbyd i mewn rhwng heddiw (dydd Mawrth 9 Chwefror, 2021) a dydd Sadwrn 20 Mawrth, 2021, byddwch yn cael eich cynnwys yn awtomatig yn y gystadleuaeth.

Rhaid i’r gwaith ar eich cerbyd gael ei gynnal a’i anfonebu yn ystod yr amser hwn i chi gael eich cynnwys, felly cysylltwch â’n tîm cyfeillgar heddiw i bwcio eich cerbyd i mewn!

Cysylltwch hefo ni heddiw i bwcio eich cerbyd heddiw am y cyfle i ennill crys rygbi swyddogol Cymru!

01286 882299
info@garejarwyn.co.uk

POB LWC!