PA MOR AML YDYCH CHI’N GWIRIO’CH TEIARS?

Mae arolwg diweddar wedi dangos bod llawer o yrwyr ond yn gwirio eu teiars unwaith bob tri mis ar y mwya’!

Mae’n bwysig gwirio teiars o leiaf unwaith y mis am bwysedd aer, cyflwr a dyfnder gwadn – yn enwedig yr adeg yma o’r flwyddyn.

Os oes angen ein help arnoch i wirio neu ailosod eich teiars, cysylltwch heddiw a bwcio eich car i mewn neu manteisiwch ar ein gwasanaeth gosod teiars symudol!

It's important to check your tyres regularly, especially during the Winter months. Need our assistance? Get in touch!

Pryd ddylech chi newid eich teiars?

✅ Gwiriwch ddyfnder gwadn eich teiar yn amlach unwaith y byddant yn gostwng i 3mm. Ceisiwch ailosod teiars cyn i’r gwadn wisgo o dan 2mm.

✅ Mae newid eich teiars yn bwysicach wrth i’r gaeaf agosau. Mae’n well cael teiars newydd cyn y gaeaf na brwydro trwy’r oerfel a’r gwlyb gyda theiars yn agosau at y dyfnder gwadn cyfreithiol lleiaf.

✅ Fe ddylech chi gael tua 20,000 milltir allan o’ch teiars blaen cyn iddyn nhw wisgo i lawr, a thua 40,000 o’ch teiars cefn. Angen ailosod eich teiars?

Cysylltwch heddiw a bwcio eich car i mewn neu manteisiwch ar ein gwasanaeth gosod teiars symudol!