Dinitrol

wide2

Ydych chi’n poeni fod eich car yn datblygu rhywfaint o gyrydiad dros amser? Diogelwch eich cerbyd gyda chôt rhwd car Dinitrol. Mae cotiau tan gorff OEM proffesiynol Dinitrol yn darparu’r ateb “underseal” delfrydol ar gyfer eich cerbyd drwy ffurfio haen galed o ffilm rwber sy’n medru gwrthsefyll cerrig, graean, malurion ffyrdd, dŵr glaw wyneb y ffordd a dŵr yn ystod tywydd garw.

Er bod triniaeth di-rhwd ceir yn gyffredin iawn yng ngwledydd Nordig a Gogledd Ewrop, gan fod y DU yn gweld fwy o berygl o lifogydd a thywydd garw, mae perchnogion ceir ledled y wlad yn ceisio diogelu eu cerbydau ymhellach. Fel arfer, rhoddir côt di-rhwd i dan gorff ceir newydd yn ystod y cynhyrchiad, ond nid oes llawer yn gwybod y dylid archwilio’r cotiau bob blwyddyn. Mae’n hanfodol i wirio fod yr haen di-rhwd ceir yn dal i ddarparu diogelwch digonol yn erbyn cyrydu.

Fel canolfan driniaeth Dinitrol awdurdodedig, Garej Arwyn yw’r lle perffaith i wirio os mae eich haen di-rhwd yn dal i fod yn gyfan. Bydd ein tîm yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich car yn cael ei ddiogelu rhag cyrydu a rhwd drwy selio, trwsio neu osod haen newydd ar eich cerbyd

Pecyn gwrth-rhwd

Bwndeli pecyn gwrth-rwd Dinitrol yw’r ateb perffaith ar gyfer diogelu unrhyw gerbyd yn erbyn cyrydu. Mae ganddynt ystod aerosol helaeth y gallwch chi ddefnyddio eich hun neu efo gwn cotio tan gorff. Argymhellir eich bod yn ymweld â Garej Arwyn i ddefnyddio’r cynnyrch cotio yn broffesiynol. Bydd Garej Arwyn yn sicr o gyflawni’r gwasanaeth gorau a bydd yn sicrhau bod pob ardal o’ch cerbyd yn cael eu gorchuddio. Yn ogystal â chymhwyso’r cotiau tan gorff, bydd ein tîm yn cynnal archwiliad o chassis y cerbyd ac yn chwilio am dystiolaeth o rwd a difrod cyrydu a fyddwn yn cynghori a ddylid defnyddio unrhyw driniaethau rhwd DINITROL® neu drawsnewidyddion rhwd cyn gwneud y cymhwysiad.

Mae pecyn Dinitrol yn addas ar gyfer pob car clasurol a cherbydau 4X4 oddi ar y ffordd gan gynnwys Mini, Ford, Audi, Volkswagen, Toyota, Land Rover a llawer mwy o fodelau.

Mae llawer o gwsmeriaid yn dod i Garej Arwyn gan gredu bod eu cerbyd annwyl mewn cyflwr gwych, heb sylweddoli y gall y cydrannau bregus na allant weld, fod yn dioddef yn wael o gyrydu. Gall hyn ddigwydd am amryw o resymau ond os na chaiff ei drin yn gyflym, bydd y rhwd yn bwyta i ffwrdd at rannau mecanyddol yn ogystal â gwaith corff y cerbyd. Yn anffodus, gall hyn arwain at filiau trwsio enfawr does neb eisiau! Drwy ddod â’ch cerbyd i lawr i Garej Arwyn yn rheolaidd i archwilio eich haen cotio gwrth-rwd, gallech fod yn arbed cannoedd, os nad miloedd, mewn costau trwsio.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://www.dinitroldirect.com/