Autowatch GHOST-II

Yn Garej Arwyn, rydym yn falch o fod yn osodwr cymeradwy ar gyfer Autowatch. Ymhlith yr ystod Autowatch ydy’r genhedlaeth nesaf ar gyfer ddiogelwch mewn cerbydau, yr Autowatch Ghost-II.

Ydych chi’n poeni’n gyson y gall eich cerbyd annwyl gael ei ddwyn? A oes gan eich cerbyd fynediad di-allwedd? Os taw ydy yw’r ateb, gall eich cerbyd cael ei ddwyn heb fod angen allweddi mewn llai na munud. Dyna pam mae’n hen bryd uwchraddio’ch cerbyd gyda’r system diogelwch orau yn yr ôl-farchnad.

Y Ghost-II yw’r diweddaraf yng nghyfres Ghost ac mae’n cynnig ateb effeithiol i ddiogelu eich cerbyd. Mae’r system sy’n arwain y farchnad ar hyn o bryd yn diogelu’ch car rhag clonio allweddi, hacio a hyd yn oed dwyn allweddi ac mae’n rhoi bach o dawelwch i’w berchnogion. Immobiliser Autowatch Ghost-II yw’r Immobiliser Bus CAN cyntaf yn y byd.

Ar ôl cael ei ddilysu’n ddiweddar gan TASSA, mae’r Ghost-II yn cynnwys y systemau marcio diweddaraf mewn cerbydau a ddefnyddir gan gwmnïau yswiriant ledled Ewrop sy’n cysylltu â’r Gofrestr Diogelwch Rhyngwladol.

Mae’r system yn defnyddio botymau cyffredin a geir yn eich cerbyd, fel y rhai ar ddrysau, consol canol ac olwyn lywio i greu côd PIN unigryw, cyfnewidiol a fydd yn dod yn eich patrwm datgofer. Bydd rhaid nodi eich côd unigryw cyn y gellir gyrru’r cerbyd. Mae’r côd yn debyg iawn i gôd diogelwch ffôn symudol cyffredin ond mae’n dod ag opsiynau ychwanegol i gynyddu diogelwch eich cerbyd drwy ganiatáu dilyniannau o hyd at 20 cofnod.

Er bod y Ghost-II yn darparu lefelau anhygoel o ddiogelwch i berchnogion, mae hefyd yn dod yn ddidrafferth i berchnogion efo ap ar gyfer ffônau symudol. Mae’r ap yn cysylltu â’ch cerbyd ac yn caniatáu i chi fynd i mewn i’r cerbyd a gyrru i ffwrdd heb fod angen mynd i fewnbynnu’r dilyniant datgofer. Gellir cysylltu dau ffôn â’r system Ghost-II ar gyfer unrhyw gerbyd. Dim ond paru’ch ffôn â’r system Ghost-II, ei adael yn rhedeg a gallwch yrru i ffwrdd yn ddiogel. Fodd bynnag, cofiwch, os yw eich ffôn o fewn ystod efo’r car tra bod yr ap yn rhedeg, y bydd y Ghost-II yn cael ei ddiarddel.

Gallwch ddod o hyd i’r ap Autowatch Ghost-II ar y ‘Apple App Store’ ar gyfer iPhones a’r ‘Play Store’ ar gyfer Android.

Mae’r Autowatch Ghost-II yn dod gydag ystod eang o nodweddion a adeiladwyd i sicrhau’r diogelwch gorau ar gyfer eich cerbyd, mae’r nodweddion yn cynnwys:

– System blocio cychwyn injan – Mae’r system wedi’i chynllunio i atal injan eich car rhag dechrau oni bai bod côd personol unigryw wedi’i gofnodi.

– Gweithred dawel – Dim ond drwy gylched data CAN penodol y bydd y system Immobiliser Ghost yn cyfathrebu ag uned ECU eich cerbyd. Mae hyn yn golygu na fydd neb yn gwybod bod y ddyfais yno.

– Dim signalau amledd radio – Mae hyn yn golygu na all lladron ddefnyddio technoleg sganio RF cymhleth na thechnoleg cipio codau i ganfod system ddiogelwch eich cerbyd gan nad yw’n trosglwyddo unrhyw signalau fel y systemau confensiynol.

– Yn defnyddio’r rhwydwaith data CAN – Mae’r CAN data bus yn dod ag amrywiaeth o fanteision gan gynnwys risg isel wrth gael ei osod, y tebygolrwydd isel o gael ei ganfod ac mae’n galluogi lleoli dyfeisiau bron unrhyw le ar y cerbyd.

– Mae môd Gwasanaeth/Valet yn golygu nad yw’r patrwm datgofer byth yn cael ei beryglu – Mae môd gwasanaethu yn caniatáu’r cerbyd i ddechrau a gyrru dros dro heb fod angen y côd PIN. Bydd yr Autowatch Ghost-II yn gadael y môd gwasanaethu drwy ffactorau gyflymder ac amser neu gan y perchennog sy’n mynd i mewn i’r cod PIN.

– Côd argyfwng diogel, unigryw pe bai’r patrwm datgofer yn cael ei anghofio – Os anghofir y côd PIN, pan gaiff y car ei werthu neu os mae botwm yn torri, mae côd ailosod diogel ar gyfer pob cerbyd.

– Diogelwch rhag Clonio Allweddi a lladrad Allweddi. – Ni all lladron ychwanegu allwedd newydd na disodli ECU i osgoi’r systemau Ghost-II i ddechrau’r cerbyd. Dim ond y côd PIN unigryw fydd yn galluogi’r peiriant i ddechrau.

Mae’r system yn gweithio efo ystod o weithgynhyrchwyr ceir gan gynnwys Audi, BMW, Porsche, Nissan, Ford, Volkswagen, Mercedes a.y.b.

Cliciwch yma i wirio a yw eich cerbyd yn gydnaws â’r system Ghost-II.

Swnio fel rhywbeth yr hoffech chi? Cysylltwch â ni heddiw!