CROESO I GAREJ ARWYN'S GARAGE CYF.

EICH ARBENIGWYR VW, AUDI, BMW, MINI, SEAT, SKODA A LAND ROVER ANNIBYNNOL YNG NGOGLEDD CYMRU.

Yn Garej Arwyn’s Garage, rydym yn deall eich bod chi eisiau gofal o ansawdd uchel y mae delwriaethau yn ei gynnig, heb y costau uchel iawn y maent yn eu codi. Gallwn eich helpu chi gyda hynny, gan ein bod ni’n cynnig gwasanaeth lefel delwriaeth, diagnosteg a chyfleusterau, gyda phrofiad, ansawdd a phris garej annibynnol.

Mae ein prisiau cystadleuol yn golygu na fyddwn yn cael ein trechu o ran pris – gan garej na phrif ddelwriaeth. Nid oes unrhyw gyfaddawd, gan ein bod ni’n cyflogi staff tra medrus, sy’n ymestyn eu set sgiliau’n barhaus, trwy ein cynlluniau hyfforddi mewnol.

Rydym yn arbenigo mewn Volkswagen, Audi, Seat. Skoda, BMW, Mini a Land Rover. Gydag ystod helaeth o offer a chyfleusterau, rydym yn cynnig diagnosteg (Autologic), gwasanaethu ac atgyweirio.

Credwn mai ni yw’r unig garej sy’n cynnig gwasanaethau o’r radd flaenaf yng Ngwynedd a’r cylch, os nad gogledd Cymru.

Os ydych chi’n hoffi hyn, mae croeso i chi alw heibio i’n gweld ni, neu ffoniwch 01286 882 299, a bydd aelod o’n tîm yn hapus i’ch helpu chi.

I dderbyn gwybodaeth am yr amrywiaeth helaeth o wasanaethau a gynigiwn, ein cyngor a’n cefnogaeth orau i ofalu am eich ceir ac wrth gwrs, i fod y cyntaf i glywed am ein cynigion arbennig – tanysgrifiwch i’n gylchlythyr trwy rhoi eich ebost i fewn yn y blwch isod…Gwasanaeth Newydd APR